فیس بوک توییتر
vthought.com

برچسب بزنید: تصویر

مقالات برچسب گذاری شده با عنوان تصویر

اندیشه

ارسال شده در ممکن است 1, 2024 توسط James Simmons
از اهمیت مهم و ارتباط با موفقیت واقعی و پایدار بشر می تواند راهی باشد که ما بین سود کوتاه مدت و موفقیت طولانی مدت مشورت می کنیم.توجه مهم باید میزان تفکر ما باشد.متفکر به معنای بررسی واقعی اهداف مورد نیاز با گذشت زمان است.این به معنای پیروی از ارزش اصلی حقیقت در حالی است که به نیازهای کوتاه مدت درک شده ، بدون تحریف اهداف آینده...

لبخند و لبخند جهانی به شما لبخند می زند

ارسال شده در جولای 2, 2021 توسط James Simmons
بیشتر ما حوزه نفوذ خود را در جامعه داریم.این بخشی از جامعه است که ما با آن به عمد یا در غیر این صورت در تعامل هستیم.در این زمینه تأثیر ، شهرت یا عملکرد ما در جامعه با چگونگی پذیرش افراد دیگر ما را می پذیرد که چه تعداد و چه نوع دوستانی داریم...