فیس بوک توییتر
vthought.com

آخرین مقالات - صفحه: 8

لبخند و لبخند جهانی به شما لبخند می زند

ارسال شده در جولای 2, 2021 توسط James Simmons
بیشتر ما حوزه نفوذ خود را در جامعه داریم.این بخشی از جامعه است که ما با آن به عمد یا در غیر این صورت در تعامل هستیم.در این زمینه تأثیر ، شهرت یا عملکرد ما در جامعه با چگونگی پذیرش افراد دیگر ما را می پذیرد که چه تعداد و چه نوع دوستانی داریم...