Facebook Twitter
vthought.com

Tự Cải Thiện Và đạo đức Làm Việc Mạnh Mẽ

Đăng trên Có Thể 22, 2022 bởi James Simmons

Nếu chúng ta muốn tạo ra nhiều hơn bản thân và cuộc sống của chính mình, và tìm kiếm sự cải thiện bản thân, điều quan trọng là phải phát triển một đạo đức làm việc vững chắc. Nếu chúng tôi tham gia một dự án hoặc một tình huống mà chúng tôi không thích, chúng tôi phải sẵn sàng để đưa ra quyết định. Chúng ta phải chọn làm công việc tốt nhất chúng ta có thể làm trong hoàn cảnh đó, hoặc làm điều đó để thoát ra. Đây là những lựa chọn thực sự duy nhất nếu lòng tự trọng là quan trọng đối với chúng tôi.

Nếu có bất kỳ triển vọng thăng chức ở bất kỳ vị trí nào, một người làm việc chăm chỉ và háo hức và sẵn sàng, rất có thể sẽ được chú ý bởi các cá nhân có thể giúp đỡ. Chúng ta có thể cần phải chuẩn bị để bỏ qua thái độ tiêu cực của đồng nghiệp và đồng nghiệp, những người thích chọn tùy chọn dễ dàng để thực hiện số tiền tối thiểu cần thiết để có được. Nhưng đây thực sự chỉ là một lựa chọn nếu chúng ta không có bất kỳ mối quan tâm nào trong việc tự cải thiện hoặc xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho chính mình.

Có rất nhiều người tự hào về việc làm càng ít càng tốt, đánh máy hoặc nhận được một người quản lý của họ. Những cá nhân này cũng có khả năng đầu tư nhiều thời gian rên rỉ về lô đất của họ, nhưng có lẽ giống như những thứ như họ và tận hưởng chính trị văn phòng nhỏ. Họ gần như chắc chắn thiếu sự can đảm hoặc tham vọng để thực sự thực hiện bất kỳ thay đổi nào, và có khả năng sẽ không bao giờ.

Mặt khác, có những người tham vọng và cảm thấy họ đã nỗ lực hết mình, nhưng đang hoàn toàn bị ông chủ của họ bỏ qua. Trong những trường hợp như vậy tiếp tục là sự thay thế duy nhất, và hoàn toàn không có nghi ngờ rằng bất kỳ cá nhân nào có đạo đức làm việc mạnh mẽ và tham vọng sẽ có được một vị trí mà họ sẽ được đánh giá cao.

Giữ hiện tại với thông tin mới nhất trong khu vực của chúng tôi và học các kỹ năng và kỹ thuật mới, và tập trung vào việc giữ lấy cảm hứng mọi lúc chắc chắn sẽ giúp ích. Cho dù chúng tôi muốn làm việc theo cách của chúng tôi lên nấc thang của công ty, hoặc bắt đầu công ty riêng của chúng tôi, có một đạo đức công việc mạnh mẽ là một trong những đặc điểm quan trọng nhất trong tất cả các đặc điểm tính cách để thành công.