Facebook Twitter
vthought.com

Nhãn: địa điểm

Bài viết được gắn thẻ địa điểm

Chìa Khóa Thành Công Với Sự U Sầu

Đăng trên Tháng Mười Một 2, 2023 bởi James Simmons
Để có thể tạo ra một mối quan hệ hiệu quả với một sự u sầu có lợi cho thành tích tăng trưởng của họ, cho dù đó là học thuật, cá nhân, giáo dục hay tâm linh đã biết bản chất thực sự của người này.Hãy nhớ rằng bản chất của sự u sầu thường là mãi mãi cam chịu khi thấy những thiếu sót của chính họ được phóng to rất nhiều vượt ra ngoài những thất bại mà họ nhận thấy ở người khác...

Bạn đang Gửi Tin Nhắn Xung đột?

Đăng trên Tháng Tám 23, 2021 bởi James Simmons
Mọi thứ bạn đảm bảo so với những gì bạn đang làm.Bạn có thể gửi một thông điệp mâu thuẫn nếu bạn hướng khách hàng mong đợi một mức độ dịch vụ khác với những gì bạn thường cung cấp.Sự háo hức quá mức để phản ứng nhanh hơn hoặc vượt quá hoặc phù hợp với dịch vụ của đối thủ cạnh tranh, có thể cho phép bạn cam kết với một mức độ hỗ trợ quá tham vọng...

Bạn Nên Cho Phép Bao Nhiêu Rối Loạn Chức Năng Trong Cuộc Sống Của Mình?

Đăng trên Bước Dều 19, 2021 bởi James Simmons
Rối loạn chức năng là gì? Đó là một văn hóa từ, mặc dù có lẽ được sử dụng quá mức, nhãn hầu hết mọi thứ và bất cứ điều gì.Nhưng, tính năng thực sự của nó có thể được đặc trưng như một nhược điểm mà chủ yếu gây tổn thương và phản tác dụng.Một phụ huynh luôn nói chuyện với con cái của họ trong những nỗ lực đàn áp lòng tự trọng của họ sẽ là một đề cập lý tưởng về rối loạn chức năng...