Facebook Twitter
vthought.com

Nhãn: sự lựa chọn

Bài viết được gắn thẻ Sự Lựa Chọn

Dòng Dưới Cùng

Đăng trên Tháng Bảy 18, 2023 bởi James Simmons

Các Bước để Tương Lai Tươi Sáng Hơn, Hạnh Phúc Hơn Của Bạn

Đăng trên Tháng Sáu 28, 2023 bởi James Simmons
Bạn đang khao khát được tạo ra một cuộc sống tốt hơn một mình, tuy nhiên trong bóng tối về việc chính xác để bắt đầu nó như thế nào? Đây là năm bước trao quyền để thắp sáng cách tốt nhất để một tương lai tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn.Bước đầu tiên có thể là bước mà nhiều người không muốn hoàn thành...

Lập Bản đồ Tâm Trí Làm Cho Việc Ra Quyết định Dễ Dàng

Đăng trên Thang Chín 21, 2022 bởi James Simmons
Ra quyết định có thể là một thành phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.Chúng tôi đã được kêu gọi để tạo ra các quyết định ở mọi mức độ hoạt động của chúng tôi - cho dù đó là một cái gì đó đơn giản và trần tục như lựa chọn chiếc váy phù hợp nhất cho một lễ kỷ niệm hoặc quan trọng hơn khi mạo hiểm vào một doanh nghiệp tại nhà...

Bạn đang ở Trên Thiên đường Hay địa Ngục?

Đăng trên Tháng Tư 9, 2022 bởi James Simmons
Trong suốt những thăng trầm của cuộc sống, đôi khi có vẻ như có thể chất lượng cuộc sống của chúng ta được xác định bởi các cá nhân, tình huống và điều kiện của thế giới xung quanh chúng ta.Tuy nhiên, để trở thành người tạo ra mạnh mẽ trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải chuẩn bị để nhìn xa hơn quan điểm thiển cận này của bản thân và cuộc sống của chính chúng ta...