Facebook Twitter
vthought.com

Nhãn: hôm nay

Bài viết được gắn thẻ Hôm Nay

Các Bước để Tương Lai Tươi Sáng Hơn, Hạnh Phúc Hơn Của Bạn

Đăng trên Thang Chín 28, 2023 bởi James Simmons
Bạn đang khao khát được tạo ra một cuộc sống tốt hơn một mình, tuy nhiên trong bóng tối về việc chính xác để bắt đầu nó như thế nào? Đây là năm bước trao quyền để thắp sáng cách tốt nhất để một tương lai tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn.Bước đầu tiên có thể là bước mà nhiều người không muốn hoàn thành...

Một Chút Gì đó Về Cuộc Sống

Đăng trên Tháng Mười Một 3, 2022 bởi James Simmons
Cuộc sống thường là một hiện tượng rất thú vị.Tuy nhiên, thông thường chúng ta đã quá bận rộn sống hoặc băn khoăn về nó để hiểu về tầm quan trọng của nó.Thỉnh thoảng, chúng ta phải đứng lại và xem xét nơi chúng ta đã ở trong cuộc sống của mình để có thể hiểu và đánh giá cao những bài học mà chúng ta đã học được cho đến nay...

Xuất Sắc: Một Nghệ Thuật Và Thói Quen

Đăng trên Tháng Sáu 9, 2022 bởi James Simmons
Xuất sắc là một thói quen và nghệ thuật.Nếu bạn muốn xuất sắc, bạn sẽ nhận thức được để khai thác các tài nguyên và sự mới mẻ của bản thể bạn.Luôn luôn kéo dài bản thân để tìm thấy sự hoàn hảo của một cá nhân khác, sự hoàn hảo của tình huống và sự hoàn hảo của những điều kiện này và quan trọng hơn là sự tận tâm của chính bạn...