Facebook Twitter
vthought.com

Nhãn: sự tự tin

Bài viết được gắn thẻ Sự Tự Tin

Tự Tin - Bí Mật Quyền Lực

Đăng trên Có Thể 22, 2023 bởi James Simmons
Tự tin là một điều mà nhiều người có vấn đề với.Xã hội đã tạo ra một số hướng dẫn nhất định về những gì bạn cần nhìn và hành động.Nếu chúng ta thường không vượt qua các kỳ vọng của xã hội thì chúng ta cảm thấy quá ít sự tự tin.Đối với một số cá nhân, điều này không đủ sự tự tin ảnh hưởng đến mọi phần của cuộc sống này...

Làm Thế Nào Sinh Lý Của Chúng Ta Có Thể Giúp Cải Thiện Bản Thân Của Chúng Ta

Đăng trên Tháng Mười Một 9, 2021 bởi James Simmons
Đó là một sự thật được công nhận và khoa học đã chứng minh rằng cách chúng ta cảm thấy ảnh hưởng về mặt tinh thần và cảm xúc về cách chúng ta cư xử, cảm nhận và nhìn về thể chất.Suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta ảnh hưởng đến cảm giác cơ thể của chúng ta, biểu cảm trên khuôn mặt và cách chúng ta di chuyển và hành động...

Nụ Cười Và Thế Giới Mỉm Cười Với Bạn

Đăng trên Tháng Hai 2, 2021 bởi James Simmons
Hầu hết chúng ta có khu vực ảnh hưởng của chúng ta trong xã hội.Đây là một phần của xã hội mà chúng ta tương tác có chủ ý hoặc cách khác.Trong lĩnh vực ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc hoạt động của chúng tôi trong xã hội được chỉ định bởi cách các cá nhân khác chấp nhận chúng tôi có bao nhiêu và loại bạn bè chúng tôi có; Có bao nhiêu độc giả, khách hàng tiềm năng, khách hàng, nhà phê bình, những người mong muốn tốt mà chúng ta có và có thể giữ lại...