Facebook Twitter
vthought.com

Nhãn: khả thi

Bài viết được gắn thẻ Khả Thi

Sức Mạnh Bên Trong Chính Bạn

Đăng trên Có Thể 28, 2023 bởi James Simmons
Hãy để chúng tôi hiểu.Bạn không thể mong muốn thành công một cách hợp lý bằng cách chỉ mơ về thành công.Bạn không thể trở nên thành công trong trường hợp bạn rơi vào tình trạng mù quáng trong sự nghiệp của mình.Bạn có thể không thành công mà không sở hữu một số mức độ từ tính cá nhân.Khi bạn bắt đầu quét bài viết này, bạn sở hữu một cách đo lường dung lượng từ tính, thể chất hoặc tâm linh...

Các Bước để Tương Lai Tươi Sáng Hơn, Hạnh Phúc Hơn Của Bạn

Đăng trên Tháng Hai 28, 2023 bởi James Simmons
Bạn đang khao khát được tạo ra một cuộc sống tốt hơn một mình, tuy nhiên trong bóng tối về việc chính xác để bắt đầu nó như thế nào? Đây là năm bước trao quyền để thắp sáng cách tốt nhất để một tương lai tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn.Bước đầu tiên có thể là bước mà nhiều người không muốn hoàn thành...

Tự Tin - Bí Mật Quyền Lực

Đăng trên Tháng Một 22, 2023 bởi James Simmons
Tự tin là một điều mà nhiều người có vấn đề với.Xã hội đã tạo ra một số hướng dẫn nhất định về những gì bạn cần nhìn và hành động.Nếu chúng ta thường không vượt qua các kỳ vọng của xã hội thì chúng ta cảm thấy quá ít sự tự tin.Đối với một số cá nhân, điều này không đủ sự tự tin ảnh hưởng đến mọi phần của cuộc sống này...

Priming The Passion Pump

Đăng trên Thang Chín 19, 2022 bởi James Simmons
Làm rõ mục đích cuộc sống hàng ngày của bạn thực sự là một nỗ lực của nhóm ở giữa tâm trí hợp lý và trực quan của bạn.Bài tập tiếp theo là một giải pháp hiệu quả để kết hợp cả hai tài nguyên mạnh mẽ này để hỗ trợ bạn tiến tới "cuộc sống có chủ ý".Tham gia vào các câu hỏi tiếp theo sử dụng bộ nhớ cũng như bản chất hợp lý của bạn để tạo ra máy bơm, khiến nó đơn giản hơn để truy cập vào bản chất trực quan hoặc sáng tạo...

B Cho Ranh Giới

Đăng trên Có Thể 15, 2022 bởi James Simmons
Nó khá đơn giản, chúng tôi dạy cho người khác cách chính xác để đối xử với chúng tôi.Thực sự tốt hơn là đổ lỗi cho người khác, đơn giản hơn để tự chịu trách nhiệm, tuy nhiên thực tế bạn là người duy nhất có thể thay đổi cách người khác đối xử với bạn.Tại sao mọi người cho phép người khác coi thường hoặc thiếu tôn trọng họ với những bình luận gây tổn thương? Đôi khi họ giải quyết nó như một câu chuyện, đây chỉ đơn giản là không phải là một trò đùa và bạn cũng không nên cho phép loại hành vi này vào cuộc sống hàng ngày của bạn...