Facebook Twitter
vthought.com

Nhãn: riêng tư

Bài viết được gắn thẻ Riêng Tư

Dòng Dưới Cùng

Đăng trên Tháng Sáu 18, 2023 bởi James Simmons
We are here with this earth to understand acceptance.Acceptance of precisely what life can throw at us, the nice and the bad.One still must just work at right livelihood and fight for truth and justice, but there will always remain a lot of things we simply haven't any control over, and we should figure out how to accept this.We've no other choice but acceptance if you want to progress.Acceptance results in forgiveness that leads to progression, nonetheless it is never easy...

Giải Thích Giấc Mơ Và Các Loại Giấc Mơ

Đăng trên Bước Dều 9, 2023 bởi James Simmons
Các nhà nghiên cứu trong mơ có thể thấy một số loại giấc mơ khác nhau, và những loại mơ ước này có thể cực kỳ hữu ích cho cả những người muốn giải thích giấc mơ của chính họ cho nhà tâm lý học và nhà trị liệu chuyên nghiệp phấn đấu để giải thích những giấc mơ của người khác.Bài viết ngắn này sẽ thảo luận về những loại giấc mơ này...