Facebook Twitter
vthought.com

Nhãn: bánh mỳ

Bài viết được gắn thẻ Bánh Mỳ

Sự Thật Xấu Xí

Đăng trên Tháng Hai 11, 2023 bởi James Simmons
Nhiều thực tế trên hành tinh đã trở nên tan vỡ trái tim.Hầu hết chúng ta đều rất nhiệt tình về cuộc sống của mình đến nỗi mọi người đã ngừng xem xét những người khác.Chúng tôi đã quên mất liên quan đến những người khác cũng có thể sống xung quanh.Tuy nhiên, một số không may mắn như chúng ta.Hãy lấy trường hợp mẫu mực của người ăn xin và người vô gia cư...