Facebook Twitter
vthought.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 6

Giao Tiếp Và Não

Đăng trên Tháng Mười Một 14, 2021 bởi James Simmons
Là con người, mặc dù thực tế là tất cả chúng ta về cơ bản giống nhau, (có tâm trí, cơ thể, nơi mắt), tất cả chúng ta đều có dây khác nhau.Điều này rất quan trọng để hiểu, vì nhiều cá nhân quá thường xuyên cảm thấy rằng tất cả chúng ta nên nhìn thấy mọi thứ theo cùng một cách và đi đến cùng một kết luận...

Tự Cải Thiện Và đạo đức Làm Việc Mạnh Mẽ

Đăng trên Tháng Mười 22, 2021 bởi James Simmons
Nếu chúng ta muốn tạo ra nhiều hơn bản thân và cuộc sống của chính mình, và tìm kiếm sự cải thiện bản thân, điều quan trọng là phải phát triển một đạo đức làm việc vững chắc.Nếu chúng tôi tham gia một dự án hoặc một tình huống mà chúng tôi không thích, chúng tôi phải sẵn sàng để đưa ra quyết định.Chúng ta phải chọn làm công việc tốt nhất chúng ta có thể làm trong hoàn cảnh đó, hoặc làm điều đó để thoát ra...

Làm Thế Nào Sinh Lý Của Chúng Ta Có Thể Giúp Cải Thiện Bản Thân Của Chúng Ta

Đăng trên Thang Chín 9, 2021 bởi James Simmons
Đó là một sự thật được công nhận và khoa học đã chứng minh rằng cách chúng ta cảm thấy ảnh hưởng về mặt tinh thần và cảm xúc về cách chúng ta cư xử, cảm nhận và nhìn về thể chất.Suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta ảnh hưởng đến cảm giác cơ thể của chúng ta, biểu cảm trên khuôn mặt và cách chúng ta di chuyển và hành động...

Tại Sao Vượt Qua Niềm Tin Có điều Kiện Là Quan Trọng để Tự Cải Thiện Và Thành Công

Đăng trên Tháng Tám 4, 2021 bởi James Simmons
Rất nhiều đàn ông và phụ nữ quan tâm nghiêm trọng đến việc tự cải thiện và thực hiện những thay đổi tích cực gặp khó khăn trong việc đạt được tiến bộ và nhận được kết quả họ cần.Có thể có một số lý do cho điều này, nhưng một vấn đề phổ biến là một số cá nhân đã trở nên quá điều kiện trong suy nghĩ của họ rằng, mặc dù họ cần thành công, niềm tin và điều hòa được giữ vững của họ thực sự có thể phá hoại những nỗ lực tốt nhất của họ...

Tự Cải Thiện Và Tại Sao Chúng Ta Phải đối Mặt Và Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi

Đăng trên Tháng Bảy 9, 2021 bởi James Simmons
Trong số những lý do lớn nhất mà nhiều người đấu tranh với sự tự cải thiện và đạt được thành công và hạnh phúc là vì họ gặp khó khăn trong việc vượt qua nỗi sợ hãi.Nỗi sợ hãi có thể đảm nhận một số hình thức, và gần như mọi người đều có nỗi sợ về một số loại.Nhiều nỗi sợ hãi có thể xuất hiện phi lý đối với hầu hết mọi người, nhưng người liên quan, và cũng có khả năng nhất của mọi người có thể bị tê liệt bởi những nỗi sợ hãi khó xảy ra nhất...